Maersk Line sparer penge

E-learning løsning bidrager til strategisk vigtig omkostningsbesparelse på bunkerolie hos Maersk Line

Siden 2002 er udgifterne til bunkerolie steget fra 9 til 25 % af de samlede udgifter i Maersk Line. Posten sætter dermed sit tydelige aftryk på bundlinjen på et tidspunkt, hvor den økonomiske recession tegner det store billede. Samtidig øges den globale interesse for de store containerskibes CO2 udslip markant i disse år - både fra mediernes side og fra politisk hold.

På den baggrund har Maersk Line i 2009 rettet opmærksomheden mod metoder, der kan bringe forbruget af bunkerolie ned og påvirke økonomi og miljø positivt. Det har resulteret i et strategisk projekt, der bl.a. omfatter et internt træningsprogram. Træningsprogrammet sætter spotlight på, hvordan proaktiv planlægning og kommunikation i konkrete situationer kan reducere forbruget af bunkerolie og dermed gøre en synlig forskel i regnskabet.

Case baseret løsning

Effective-Learning har sammen med Maersk Line udviklet den case baserede løsning, der er målrettet gruppen af Vessel Operators. Vessel Operators spiller i kraft af deres position en afgørende rolle, når det handler om at kontrollere bunkerudgifter. I programmet sættes brugeren i dilemmafyldte situationer, der simulerer en Vessel Operator's dagligdag. På baggrund af indhentede relevante informationer skal brugeren træffe den beslutning, der vil give de laveste udgifter til bunkerolie.

Maersk Line's centrale træningsafdeling startede med at analysere problemstillingen og fandt sammen med Maersk Line's forretningsansvarlige ud af, at en e-læringsløsning ville kunne hjælpe Maersk Line med at løse en strategisk problemstilling. Herefter er programmet er udviklet på 10 uger i et tæt samspil mellem træningsafdelingen, eksperter på forbrug af bunkerolie fra forretningen og Effective-Learning.

Igennem programmet får brugeren skærpet sin opmærksomhed på situationer og faktorer, som typisk resulterer i øget forbrug bunkerolie og dermed større udgifter:

  • Løsningen sætter brugeren i en række realistiske situationer der simulerer en Vessel Operators virkelighed
  • Løsningen gør besparelse af bunker til en hovedprioritet
  • Løsningen er udviklet hurtigt og økonomisk, bl.a. fordi den delvist genbruger et læringskoncept, der tidligere er udviklet for Maersk Line

Har løsningen så været pengene værd for Maersk Line?

"Når vi vurderer en værdien af en løsning som denne, så kigger vi på effekten af løsningen i forretningen. I dette projekt har vi målt på effekten af træningen. Vores brugere havde et meget højt vidensniveau fra starten, men vi har hævet deres niveau til et post niveau på 78,1%, hvilket var over vores målsætning på 75%. Og endnu vigtigere: Vi har også målt på, om vores brugere har brugt deres nye viden i deres dagligdag. Her siger vores målinger, at viden ikke alene er fastholdt, men også at fokus har været så stort, at viden er øget efter træningen af afsluttet. Det betyder, at vi kan konkludere, at vi har nået vores mål med træningen, og at vi med sikkerhed kan sige, at træningen har været med til at sikre den strategisk vigtige omkostningsreduktion for Maersk Line" siger Claus Høvelt, Project Manager i Maersk Line's centrale træningsafdeling.

Fakta om Maersk Line's e-learning løsning:

E-learning løsning med varighed på 90 minutter.

Spil- og case baseret løsning, hvor du skal hente information fra kolleger for at kunne løse dine opgaver.

Løsningen er baseret på eksisterende univers udviklet til Maersk Line Operations, se mere her.

Udviklingstid på 10 uger.

Målgruppe er Vessel Operators, som er spredt udover kloden i små enheder og derfor svære at samle til almindelig træning.

Effektmålingen viser et niveau efter træning på 78%. Målet var 75%.

Effektmålingen viser vidensoversførsel på 111% en måned efter træning. Det vil sige, at Vessel Operators har brugt og delt deres viden i en grad, at de har højere niveau af viden en måned efter træningen end lige efter træningen.

Læs mere om vores læringsløsninger her.